Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Damage and HitLog mod World of Tanks

Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Mod này thêm một thống kê Thiệt hại (người bạn gây thiệt hại) và một HitLog (người gây thiệt hại cho bạn).

Damage and HitLog mod Worlf of Tanks

Damage and HitLog

Damage and HitLog mod

CÀI ĐẶT

 • Để cài đặt, Copy các thư mục res_mods từ tập tin lưu trữ vào thư mục game World of Tanks .
 • Cài đặt font chữ (KHÔNG YÊU CẦU)

NÂNG CẤP

Nếu nâng cấp từ phiên bản trước, bạn sẽ cần phải xóa các tập tin cài đặt trước. Hãy chắc chắn bạn đã xóa các tập tin sau đây:

 • Trong res_mods / 0.9.14 / scripts / client / mods tất cả những gì có HitLogAnnouncer, bao gồm cả các thư mục
 • Trong res_mods / 0.9.14 / scripts / client / gui / mods tất cả những gì có MultiHitlog, bao gồm cả các thư mục.
 • Nếu cập nhật từ 9147, xóa gui / Scaleform tên file / ekspoints_battleFlash.swf đổi ekspoints_battle_flash.swf

OPTION 1

Lựa chọn 1: chỉ lưu phiên bản của HitLog mod (trên cùng của màn hình), đây là lựa chọn tốt nhất cho máy tính với một chút ít thống số của máy. Tôi sử dụng nó trên máy tính xách tay của tôi. Nếu máy tính cấu hình đồ họa thấp thì nên để tùy chọn này.

 • Cài đặt các mod như trên
 • Xóa sau trong res_mods / xxx / scripts / client / gui / mods / mod_HitLogAnnouncer.pyc,. json và thư mục HitLogAnnouncer
 • Trong kho lưu trữ có một thư mục gọi là OPTION1, bên trong là thư mục script
 • Sao chép / di chuyển các kịch bản thư mục vào res_mods / xxx / thư mục trong đó xxx là phiên bản game hiện tại

OPTION 2

 • Cài đặt các mod như trên, Phương án 2 là cấu hình cũ
 • Trong kho lưu trữ có một thư mục gọi là OPTION2, bên trong là hai thư mục – scripts và gui
 • Di chuyển hai thư mục vào res_mods / xxx / thư mục trong đó xxx là phiên bản game hiện tại

TEXT OPTION

 • Cài đặt các mod như trên cho mặc định
 • Trong kho lưu trữ có một thư mục gọi là Option_Text, bên trong là 1 thư mục – cấu hình
 • Di chuyển thư mục config vào res_mods / thư mục

CHUYỂN BẢNG

 • Hướng dẫn DEFAULT và OPTION 2, không thể có trên OPTION 1
 • CTRL + Chuột mũi tên, giữ CTRL xuống, lấy hộp với chuột mũi tên và di chuyển đến vị trí mong muốn.
Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Damage and HitLog mod World of Tanks cập nhật các phiên bản

Các phiên bản cập nhật:

 • 9141,10 thay đổi congif nhỏ cho sự liên kết
 • 9149 cập nhật 9.14.1
 • 9148 tập tin cập nhật kịch bản thay đổi ekspoints_battleFash.swf để ekspoints_battle_flash.swf
 • 9147 Sửa lỗi
 • 9146 Sửa lỗi, thêm khả năng di chuyển bằng cách giữ Ctrl và di chuyển với con trỏ chuột
 • 9145 Thiệt hại bị chặn thay đổi vị trí
 • 9144 Sửa lỗi cho 0.9.14
 • 9143 Sửa lỗi, xem ý kiến ​​để biết chi tiết
 • 9142 tập tin cập nhật kịch bản
 • 9141 Sửa lỗi, file mod_damagelog.pyc cập nhật
 • 914 cập nhật cho 0.9.14
 • 9138 thay đổi định dạng nhỏ, Option 2 tại là cấu hình cũ.
 • 9137 Sửa lỗi cho tai nạn, thêm khả năng di chuyển tấm
 • 9136 thêm OPTION1
 • 9135 cập nhật pyc file và cấu hình cho HitLog
 • 9134 cập nhật Damage Log định dạng
 • 9133 thêm Lựa chọn 2
 • 9132 loại bỏ yêu cầu cho các phông chữ bổ sung, sử dụng Arial như mặc định và hình ảnh thay vì XVMSymbol. Di chuyển sang phải để tránh chồng chéo của cầu thủ Chỉnh
 • 9131 thêm một tập tin cấu hình thứ hai để di chuyển HitLog thêm vào bên phải. Xem Modification_Instuctions.txt trong tải
 • 913 cập nhật 0.9.13 yêu cầu cài đặt của ba phông chữ, xem instuctions
 • 9123 cập nhật cấu hình log thiệt hại
 • 9122 cập nhật file log thiệt hại và cấu hình
 • 9121 sửa lỗi mà treo trên chiến tải và không có hitlog. Cấu hình mới cho Log Damage và Hit Đăng nhìn thấy hình ảnh mới
 • 912 cập nhật cho 0.9.12
 • Đối 0.9.10

Link Download

[sociallocker][su_button url=”http://www.mediafire.com/download/6f7h7h0c8h6jjzp/%5Bgamethuaz.com%5DDamage_Hitlog.rar” target=”blank” style=”flat” background=”#0d9991″ color=”#ffffff” size=”6″ radius=”0″ icon=”icon: check-circle” text_shadow=”0px 0px 0px #44b627″ rel=”nofollow” title=”GamethuAZ.Com – Damage and HitLog”]Download Damage and HitLog[/su_button][/sociallocker]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *