J1mB0’s Crosshair Mod cập nhật các phiên bản

J1mB0’s Crosshair Mod cập nhật các phiên bản

J1mB0’s Crosshair Mod tâm ngắm cho World of Tanks

J1mB0's Crosshair Mod

J1mB0’s Crosshair Mod

J1mB0's Crosshair Mod

J1mB0’s Crosshair Mod

J1mB0's Crosshair Mod

J1mB0’s Crosshair Mod

J1mB0's Crosshair Mod

J1mB0’s Crosshair Mod

Crosshair Mod

http://i.imgur.com/W6YiKun.png

Tính năng chính của J1mB0’s Crosshair Mod là bộ đếm thời gian và góc tải lại cho pháo binh và xe tăng.

Hai vòng tròn mục đích tăng khả năng ngắm mục tiêu dễ dàng hơn mà không tốn thời gian để định hướng.
Vòng tròn bên ngoài bao gồm 100% của tất cả các số như nạp đạn, thời gian tải… và vòng tròn bên trong bao gồm 68% của tầm đạn xe tank.

Tùy chỉnh các thiết trong game có sẵn tùy chọn chocác ngôn ngữ khác nhau.

Tuỳ XVM cấu hình phù hợp với màu sắc tâm ngắm cũng có sẵn.

http://i.imgur.com/yLaeBlX.png

– Crosshair_panel_arcade.swf: J1mB0’s Crosshair Mod cho chế độ arcade
– crosshair_panel_sniper.swf: J1mB0’s Crosshair Mod cho chế độ bắn tỉa
– crosshair_panel_strategic.swf: J1mB0’s Crosshair Mod cho chế độ Artillery
– crosshair_panel_postmortem.swf: J1mB0’s Crosshair Mod cho chế độ chết

– Crosshair_sniper.swf: Mục tiêu của vòng tròn cho arcade và chế độ bắn tỉa
– crosshair_strategic.swf: Mục tiêu chấm cho chế độ pháo binh

– CrosshairSniper.swf: Tình trạng cài đặt các thiết lập mặt kẻ ô trong nhà để xe

– GunConstraints.swf: góc pháo binh và xe tăng tàu khu trục của Shtys
– GunConstraints.xml: Tập tin cấu hình cho góc

– CameraNode.pyc: Bắt buộc để tải tập lệnh tùy chỉnh Python
– _ _init_ _.pyc: Bắt buộc để tải tập lệnh Python tùy chỉnh
– J1mB091.pyc: Python script cho crosshair
– GunConstraints.pyc: Python script cho góc

– Avatar_input_handler.xml: Zoom Out mod và rung súng loại bỏ

http://i.imgur.com/ghijTAZ.png

– Sao chép “res_mods” thư mục vào:
“\ World of Tanks”

– Tùy chọn * Sao chép “avatar_input_handler.xml” bạn muốn từ “tùy chọn \ xml \ loại” vào:
“\ World of Tanks \ res_mods \ phiên bản \ gui”

– Tùy chọn * Sao chép và thay thế “crosshair_panel_strategic.swf” bạn muốn từ “tùy chọn \ arty \ loại” vào:
“\ World of Tanks \ res_mods \ phiên bản \ gui \ Scaleform”

– Tùy chọn * Sao chép và thay thế các CROSSHAIR_SNIPER.SWF bạn muốn từ “tùy chọn \ Mục đích \ loại” vào:
“\ World of Tanks \ res_mods \ phiên bản \ gui \ Scaleform”

http://i.imgur.com/eQyWpNP.png

– Thực hiện một sao lưu của “settings.mo” trong:
“\ World of Tanks \ res \ text \ LC_MESSAGES”

– Sao chép “res” vào:
“\ World of Tanks”

[su_spoiler title=”Các phiên bản cập nhật” style=”fancy” icon=”chevron-circle”]

1,56 – World of Tanks v0.9.14.1 hỗ trợ

1,55 – World of Tanks v0.9.14 hỗ trợ – avatar_input_handler.xml loại bỏ

1,54 – World of Tanks v0.9.13 hỗ trợ

1,53 – World of Tanks v0.9.12 hỗ trợ

1,52 – World of Tanks v0.9.10 hỗ trợ

1,51 – TD và SPG góc cố định

1.50 – World of Tanks v0.9.9 hỗ trợ

1.49 – World of Tanks v0.9.8 hỗ trợ

1,48 – World of Tanks v0.9.7 hỗ trợ

1.47 – World of Tanks v0.9.6 hỗ trợ – Cố định một lỗi trong J1mB091.pyc

1,46 – ProSights thay thế bằng Python kịch bản tùy chỉnh

1,45 – Nạp hẹn giờ cố định – Trung tâm đánh dấu cho góc TD và SPG thêm

1,44 – World of Tanks v0.9.5 hỗ trợ

1,43 – World of Tanks v0.9.4 hỗ trợ

1.42 – World of Tanks v0.9.3 hỗ trợ

1.41 – World of Tanks v0.9.2 hỗ trợ

1.40 – thiết lập chỉ số và Trung Marker cố định

1.39 – World of Tanks v0.9.1 hỗ trợ – chế độ bắn tỉa thứ 4 đạn kẹp cố định vị thế của mình – Tình trạng cài đặt thêm các thiết lập mặt kẻ ô ở-gara – Bug biết: Các thiết lập chỉ số và Trung Marker bị phá vỡ

1,38 – World of Tanks v0.9.0 hỗ trợ – Mục đích tùy chọn mới được tối ưu hóa cho người mù màu

1,37 – giữ chỗ thay thế bằng những cột mốc mới

1,36 – World of Tanks v0.8.11 hỗ trợ – HP phần trăm crosshair thay thế bằng HP hiện tại – Nạp hẹn giờ làm việc trong replay – giữ chỗ cho các dấu hiệu mới được thêm vào – Phiên bản của pháo binh crosshair với thời gian đi lấy vỏ

1,35 – World of Tanks v0.8.10 hỗ trợ

1,34 – Tất cả các góc TD và pháo binh sẽ phải hoạt động

1.33 – World of Tanks v0.8.9 hỗ trợ – Mục tiêu vòng tròn với 2 vòng tròn cũng có sẵn chấm – Inner một phần của vòng tròn mục tiêu đầy 8%

1,32 – World of Tanks v0.8.8 hỗ trợ – vòng tròn mục đích Tùy chọn có sẵn

1,31 – Mục tiêu vòng tròn bây giờ sử dụng 2 vòng tròn để tối ưu hóa nhằm sau khi World of Tanks thay đổi v0.8.6

1.30 – Max thời gian tải lại bây giờ cho thấy 2 chữ số thập phân – file Tùy chọn chuyển đến tùy chọn thư mục – 2 chế độ pháo binh tải lại và thanh sức khỏe loại bỏ – 3 chế độ pháo vòng tròn loại bỏ

1,29 – World of Tanks v0.8.7 hỗ trợ – Tất cả các giờ tải lại hiện nay cho thấy chỉ có 1 chữ số thập phân – Tất cả các phông chữ Tahoma đổi do số lượng đơn cách yêu cầu – Nhiều tập tin avatar_input_handler.xml có sẵn tùy chọn

1,28 – Artillery thời gian đi lại vỏ tối ưu hóa – động cài đặt máy ảnh tối ưu – Lắc văn bản trong cố định – Hiệu suất tối ưu

1,27 – Artillery thời gian đi lại vỏ cố định

1,26 – World of Tanks v0.8.6 hỗ trợ – Pháo binh và góc trục xe tăng chuyển đến GunConstraints.swf – GunConstraints.xml có thể được tùy chỉnh để điều chỉnh góc độ – Phiên bản của pháo binh crosshair với thời gian đi vỏ bao gồm – Năng động, máy ảnh rung súng loại bỏ – DebugPanel. swf loại bỏ

1,25 – góc pháo binh thêm vào lại DebugPanel.swf – Thu nhỏ thêm – Đồng hồ chuyển về DebugPanel.swf

1.24 – XVM v3.5.0 loại bỏ

1,23 – World of Tanks v0.8.5 hỗ trợ – xanh, màu xanh hoặc ban Mục đích-vòng tròn có sẵn thông qua các thiết lập trong game – Tầm nhìn của mục tiêu, vòng tròn tối ưu – màu Crosshair tối ưu – Phiên bản của pháo binh crosshair với thời gian đi vỏ bỏ – XVM v3.5.0 kèm phù hợp với cấu hình màu sắc crosshair – pháo binh và xe tăng chỉ số góc trục chuyển đến minimap (XVM) – Đồng hồ trên trái chuyển đến config (XVM) – biểu tượng của J1mB0 thêm vào như là biểu tượng người chơi (XVM)

1.22 – World of Tanks v0.8.4 hỗ trợ – Góc chỉ thêm cho xe tăng Destroyers 1,21 – World of Tanks v0.8.3 hỗ trợ

1.20 – DebugPanel.swf giới thiệu lại với đồng hồ – Font trong FragCorrelation.swf cố định

1,19 – World of Tanks v0.8.2 hỗ trợ – Đồng hồ bỏ – chỉ báo góc chuyển đến FragCorrelation.swf

1,18 – World of Tanks v0.8.1 hỗ trợ – chỉ báo góc cho pháo binh thêm – Đồng hồ thêm vào DebugPanel

1,17 – World of Tanks v0.8.0 hỗ trợ – pháo binh nhằm tối ưu hóa – Góc báo cho pháo binh bị loại bỏ

1,16 – World of Tanks v0.7.5 hỗ trợ – logo của tôi sử dụng như là chỉ số tụt hậu – Trung tâm đánh dấu cho chỉ số góc pháo binh thêm – Tất cả giây thay đổi để s

1,15 – World of Tanks v0.7.4 hỗ trợ – crosshairs Server side loại bỏ – Hiệu suất tối ưu hóa – chỉ Cassette tối ưu – chỉ báo góc cho pháo binh thêm

1,14 – World of Tanks v0.7.3 hỗ trợ – chỉ cách cố định – Thiết kế tinh chỉnh – Shell thời gian đi thêm vào crosshair_panel_strategic.swf – thời gian tải lại Max luôn hiển thị 2 chữ số thập phân

1,13 – Khoảng cách trong crosshair_panel_sniper.swf cố định – bao gồm 3 crosshair_panel_strategic.swf khác nhau

1.12 – World of Tanks v0.7.2 hỗ trợ – OTM loại bỏ – cấu trúc thư mục điều chỉnh – Tất cả các file crosshair redone / tối ưu hóa – Font thay đổi để Cuprum / tối ưu hóa 1.11 Sửa lỗi – – crosshairs Server side thêm – crosshair_panel_arcade.swf được tối ưu hóa – crosshair_panel_sniper.swf được tối ưu hóa – crosshair_panel_strategic.swf làm lại – crosshair_strategic.swf được tối ưu hóa – OTMData.xml tối ưu hóa

1.10 – crosshair_sniper.swf được tối ưu hoá – crosshair_panel_arcade.swf được tối ưu hoá – crosshair_panel_sniper.swf được tối ưu hoá – crosshair_panel_strategic.swf tối ưu – Font thay đổi Verdana / tối ưu hóa – Phiên bản số lượng có thể được nhìn thấy trong các tùy chọn

1.09 – Preview cập nhật – thiết lập mặt kẻ ô tên thay đổi – OTMData.xml được tối ưu hóa – crosshair_panel_arcade.swf làm lại – crosshair_panel_sniper.swf làm lại – crosshair_panel_strategic.swf làm lại – crosshair_panel_postmortem.swf làm lại – Alternatives gỡ bỏ / bao gồm trong các tùy chọn

1,08 – crosshair_sniper.swf tối ưu – OverTargetMarkers bao gồm – DamageIndicator.swf redone

1,07 – crosshair_sniper.swf tối ưu hóa – được làm lại crosshair_strategic.swf 1,06 Sửa lỗi – – crosshair_sniper.swf tối ưu hóa

1,05 – World of Tanks v0.7.1 hỗ trợ – dòng đã căn chỉnh lại trong hầu hết các chế độ – làm lại crosshair_sniper.swf và thay thế một loại bỏ – Readme redone

1.04 – crosshair_sniper.swf mặc định và thay thế tối ưu – crosshair_panel_strategic.swf thay thế khác từ silviu609 thêm cho thời gian đi lại vỏ – sạch ScopeShadow.swf thêm vào như là thay thế – New DamageIndicator.swf – Cố định hình chữ V Marker tôi trong tất cả 3 chế độ

1,03 – crosshair_panel_sniper.swf thay thế bổ sung cho chế độ bắn tỉa gọn mà không biên giới – vị trí bản tinh chỉnh trong arcade và chế độ arty

1.02 – crosshair_sniper.swf thay thế bổ sung cho X như chỉ số thâm nhập – chỉ cách thêm vào tất cả các chế độ – Font thay đổi để Arial – Âm thanh loại bỏ – vị trí Tiêu chỉnh

1.01 – Sửa lỗi

1.00 – phát hành đầu tiên[/su_spoiler]

Link Download:

[sociallocker][su_button url=”http://www.mediafire.com/download/8y89b2e6uq5dsp1/%5Bgamethuaz.com%5DJ1mB0%27s_Crosshair_Mod.rar” target=”blank” style=”flat” background=”#0d9991″ color=”#ffffff” size=”6″ radius=”0″ icon=”icon: check-circle” text_shadow=”0px 0px 0px #44b627″ rel=”nofollow” title=”GamethuAZ.Com – J1mB0’s Crosshair Mod”]Download J1mB0’s Crosshair Mod[/su_button][/sociallocker]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *