Kỷ niệm lần thứ 5 server EU vs NA

Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks

Hôm nay cả 2 server EU và NA đều được hưởng sự kiện đặc biệt kỷ niệm thứ 5 của họ:

EU

-Từ 12 tháng 4 lúc 12:10 cho đến ngày 12 tháng 5 lúc 12:00  (UTC + 7):

Xem thêm sự kiện:

Nhiệm vụ

0-1 Năm tài khoản – Cảm ơn bạn! Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks
Phần thưởng
 • 5 x trữ cá nhân: x2 XP trong 2 giờ
 • 1 ngày Premium Day
 • 5th Anniversary Biểu tượng:

Các yêu cầu
 • Tất cả các xe và các cấp
 • Tất cả các chế độ chơi trừ Rampage và Đào tạo trận
 • Mỗi tài khoản
 • Phải đăng ký giữa 30 Tháng 4 năm 2015 và ngày 12 tháng năm 2016 (bao gồm)
Điều kiện
 • Thắng được tổng cộng 5 trận
 • Đứng top 10 người chơi về kinh nghiệm kiếm được (tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, tài khoản Premium, vv, sẽ không được tính để xác định thứ hạng).
1-2 Năm tài khoản – Cảm ơn bạn! Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks
Phần thưởng
 • 5 x trữ cá nhân: x2 XP trong 2 giờ
 • 1 x trữ cá nhân: x3 Crew XP trong 2 giờ
 • 1 x chỗ trống gara
 • 1 ngày Premium Day
 • 5th Anniversary Biểu tượng:

Các yêu cầu
 • Tất cả các xe và các cấp
 • Tất cả các chế độ chơi trừ Rampage và Đào tạo trận
 • Mỗi tài khoản
 • Phải đăng ký giữa 30 tháng 4 năm 2014 và 29 tháng tư năm 2015 (bao gồm)
Điều kiện
 • Thắng tổng cộng 5 trận
 • Đứng top 10 người chơi về kinh nghiệm kiếm được (tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, tài khoản Premium, vv, sẽ không được tính để xác định thứ hạng).
2-3 Năm tài khoản – Cảm ơn bạn! Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks
Phần thưởng
 • 10 x trữ cá nhân: x2 XP trong 2 giờ
 • 2 x trữ cá nhân: x3 Crew XP trong 2 giờ
 • 2 x khe cắm nhà để xe
 • 1 tài khoản Premium Day
 • 5th Anniversary Biểu tượng:

Các yêu cầu
 • Tất cả các xe và các cấp
 • Tất cả các chế độ chơi trừ Rampage và Đào tạo trận
 • Mỗi tài khoản
 • Phải đăng ký giữa ngày 30 tháng tư năm 2013 và ngày 29 Tháng Tư năm 2014 (bao gồm)
Điều kiện
 • Thắng tổng cộng 5 trận
 • Đứng top 10 người chơi về kinh nghiệm kiếm được (tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, tài khoản Premium, vv, sẽ không được tính để xác định thứ hạng).
3-4 Năm tài khoản – Cảm ơn bạn! Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks
Phần thưởng
 • 15 x trữ cá nhân: x2 XP trong 2 giờ
 • 3 x trữ cá nhân: x3 Crew XP trong 2 giờ
 • 3 x chỗ trống gara
 • 1 ngày Premium Day
 • 5th Anniversary Biểu tượng:

Các yêu cầu
 • Tất cả các xe và các cấp
 • Tất cả các chế độ chơi trừ Rampage và Đào tạo trận
 • Mỗi tài khoản
 • Phải đăng ký giữa 30 Tháng Tư năm 2012 và ngày 29 tháng tư năm 2013 (bao gồm)
Điều kiện
  • Thắng tổng cộng 5 trận
 • Đứng top 10 người chơi về kinh nghiệm kiếm được (tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, tài khoản Premium, vv, sẽ không được tính để xác định thứ hạng).
4-5 Năm tài khoản – Cảm ơn bạn! Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks
Phần thưởng
 • 20 x trữ cá nhân: x2 XP trong 2 giờ
 • 4 x trữ cá nhân: x3 Crew XP trong 2 giờ
 • 4 x chỗ trống gara
 • 1 ngày Premium Day
 • 5th Anniversary Biểu tượng:

Các yêu cầu
 • Tất cả các xe và tầng lớp
 • Tất cả các chế độ chơi trừ hung hăng và Đào tạo trận
 • Mỗi tài khoản
 • Phải đăng ký giữa 30 tháng tư năm 2011 và ngày 29 tháng 4 năm 2012 (bao gồm)
Điều kiện
 • Thắng tổng cộng 5 trận
 • Đứng top 10 người chơi về kinh nghiệm kiếm được (tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, tài khoản Premium, vv, sẽ không được tính để xác định thứ hạng).
5 + Năm tài khoản – Cảm ơn bạn! Kỷ niệm lần thứ 5 world of tanks
Phần thưởng
 • 25 x trữ cá nhân: x2 XP trong 2 giờ
 • 5 x trữ cá nhân: x3 Crew XP trong 2 giờ
 • 5 x khe cắm nhà để xe
 • 1 tài khoản Premium Day
 • 5th Anniversary Biểu tượng:

 • Dành riêng 5th Anniversary Emblem:

Các yêu cầu
 • Tất cả các xe và tầng lớp
 • Tất cả các chế độ chơi trừ hung hăng và Đào tạo trận
 • Mỗi tài khoản
 • Phải đăng ký trước ngày 30 tháng 4 năm 2011
Điều kiện
 • Thắng tổng cộng 5 trận
 • Đứng top 10 người chơi về kinh nghiệm kiếm được (tiền thưởng cho chiến thắng đầu tiên, tài khoản Premium, vv, sẽ không được tính để xác định thứ hạng).

NA

-Từ 12 tháng 4 đến 15 tháng 4:  x3 XP

-Từ Ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4:  x5 XP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *