Phần thưởng mini campaign tháng tư – T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign

Phần thưởng mini campaign tháng tư – T95/Chieftain Hybrid

Mô tả:

Khi phát triển các FV4201 Chieftain, nó đã được đề xuất để làm cho vũ khí trang bị hoán đổi cho nhau với các xe tăng Mỹ T95 bằng cách thay đổi một tháp pháo trên thân tàu Chieftain. Dự án không tiếp tục do yêu cầu đào tạo phi hành đoàn sẽ phải học để vận hành hai hệ thống hỏa lực khác nhau.

 

Thông số xe của kíp lái đạt 100%:

Cấp : Tăng hạng trung cấp 8
HP: 1350
Động cơ: 750 mã lực
Trọng lượng: 50 tấn
Mã lực/tấn: 15 hp/t
Tốc độ tối đa (Tiến/lùi): 42/15 km/h
Xoay thân: 36 độ/giây
Xoay tháp: 37,5 độ/giây
Sức cản địa hình: 0,767/0,959/1,726
Tầm nhìn: 380m
Tầm liên lạc: 782,1m
Giáp thân: 85/50,8/25,4
Giáp tháp pháo: 254/88,9/50,8

Nòng : 90mm
Sát thương: 240/240/320
Độ xuyên: 202/238/45
Phát/phút: 7,539
Sát thương/phút: 1809,3
Nạp đạn: 7,9s
Chính xác: 0,312
Thời gian ngắm: 2,11
Hạ/nâng nòng: -10/+20

Kết cấu giáp: – Thân đủ sài với độ nghiêng khá. Tháp pháo cứng lại bo như lại có u cao, mỏng khá bất lợi.

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

 T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

Phần thưởng mini campaign T95/Chieftain Hybrid

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *