config mua súng

Bản config máp mặc định mod sáng súng đẹp

Bản config cs tổng hợp bao gồm cả map, súng, và lệnh hỗ trợ như sau: Map Italy sáng Mua súng ...