lệnh map sáng

Bản config máp mặc định mod sáng súng đẹp

Bản config cs tổng hợp bao gồm cả map, súng, và lệnh hỗ trợ như sau: Map Italy sáng Mua súng ...

Config mua súng nhanh và bunny counter strike 1.1 mới nhất

Bản mod mua súng nhanh và bunny cs 1.1 này mình viết những năm trước. Nay không chơi nữa share lại ...