mua súng nhanh

Bản config máp mặc định mod sáng súng đẹp

Bản config cs tổng hợp bao gồm cả map, súng, và lệnh hỗ trợ như sau: Map Italy sáng Mua súng ...

Config mua súng nhanh và bunny counter strike 1.1 mới nhất

Bản mod mua súng nhanh và bunny cs 1.1 này mình viết những năm trước. Nay không chơi nữa share lại ...

Map sáng Itali Counter Strike kèm mua súng nhanh

Các chức năng có sẵn trong bản config counter strike này rất đầy đủ. Bao gồm: Config máp ...